Průmysl a výroba

Specializujeme se na průmyslové odvětví našeho oboru. Máme bohaté zkušenosti z mnoha výrobních a jiných podniků v severomoravském kraji.
Pomůžeme vám při náhlém výpadku elektrické energie, při poruše stroje, čerpadla či jiného zařízení. Provádímé celé elektrifikace výrobních hal, výrobu a montáž rozvaděčů, řešíme rozběh výkonných elektrických motorů a mnoho dalšího. Vyzkoušejte našich kvalit i vy.